E-book 'Een einde aan je onrust'
Gratis download

Page content

article content

Wat is hoogsensitiviteit?

HSP staat voor “highly sensitive person”, oftewel een hoogsensitief persoon. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat zij hoogsensitief zijn. Als je niet weet dat je hoogsensitief bent, kun je er veel last van hebben. Een op de vijf mensen is hoogsensitief, dat is dus best veel! Schrik niet, hoogsensitiviteit is geen enge ziekte, maar een bijzondere vaardigheid. Hoogsensitieve mensen zijn gevoeliger voor prikkels, zij verwerken prikkels diepgaander; wat anderen als normaal ervaren, kan bijzonder prikkelend of stressvol zijn voor HSP’s. Hoogsensitiviteit heeft nadelen, maar vooral ook voordelen, als je leert hoe je er effectief mee kunt omgaan.

Herken je veel in onderstaande lijst? Dan is de kans groot dan je hoogsensitief bent. Heb je hoogsensitieve kanten, dan voel je je veel prettiger als je er rekening mee houdt, want daarmee maak je het tot je kracht. (Zie ook mijn schrijfsel over het benutten van je hoogsensitiviteit.)

 • je bent oplettend en merkt subtiele signalen en nuances op die anderen missen
 • je hebt een sterke intuïtie en een goed inzicht waarmee je snel gevolgen overziet en verbanden legt – dat geeft je een aparte kijk op de dingen die anderen niet altijd begrijpen
 • je voelt je snel ongemakkelijk door een teveel aan prikkels van buitenaf of van binnenuit
 • je vermijdt drukte, houdt van stilte en rust en bent graag alleen, dat laadt je batterij op
 • je draagt mensen, dieren en de natuur een warm hart toe
 • je hebt een sterk gevoel van pluis / niet pluis, wat je een waarschuwer maakt
 • je zintuigen zijn scherper, zoals ruiken, proeven
 • je kunt je goed concentreren en verwerkt binnenkomende informatie snel en op een diep niveau
 • je leert snel en graag, vaak zonder je daarvan bewust te zijn en je bent goed in talen
 • je benoemt niet wat je ziet en vraagt je achteraf – vaak als anderen het wel benoemen – af waarom je dat niet deed
 • je bent een doener en je neemt de controle
 • je presteert slechter onder stress en werkdruk en voelt je snel opgejaagd
 • je doet de dingen graag in je eigen tempo
 • je hebt er een hekel aan als je op je vingers wordt gekeken of beoordeeld, dat beïnvloedt je functioneren
 • je hebt oog voor detail en bent accuraat en zorgvuldig
 • je hebt weinig moeite met het oplossen van complexe problemen
 • je adviseert graag
 • je bent plichtsgetrouw, gewetensvol en kunt je zo verantwoordelijk voelen dat je jezelf wegcijfert
 • je presteert optimaal als je vanuit je hart kunt werken en creëren
 • je hebt talent om in crisissituaties te handelen
 • je bent perfectionistisch en bang om fouten te maken, het woord ‘te’ is je grootste valkuil
 • grenzen (h)erkennen en aangeven vindt je moeilijk
 • als je ergens ja tegen zegt, dan ga je er ook volledig voor
 • je bent zorgzaam en bewust en weet feilloos wat anderen nodig hebben
 • je lijkt verlegen, maar bent juist zeer sociaal en wilt je verbinden met anderen
 • je hebt een hekel aan oppervlakkigheid en handelt het liefst vanuit een diepere zingeving
 • je kunt beluisteren wat in communicatie niet gezegd wordt (door stemnuances, klank, toonhoogte en lichaamstaal)
 • anderen voelen zich bij jou op hun gemak en delen hun problemen
 • je bent bescheiden, terughoudend en erg op jezelf
 • je hebt een zeer brede belangstelling
 • je droomt en fantaseert veel en je hebt een rijke belevingswereld
 • je denkt veel na (intelligentie, reflectie, piekeren) en dit kost veel energie
 • je hebt een buitenproportioneel gevoel voor rechtvaardigheid en respect en een grote afkeer van geweld en onechtheid
 • je wordt sterk beïnvloed door de sfeer en door stemmingen, emoties en (on)uitgesproken gevoelens van anderen en je raakt van slag door onvriendelijke opmerkingen
 • je bent zeer gevoelig voor de mening van anderen
 • emoties zoals boosheid of verdriet gaan gemakkelijk met je aan de haal
 • je voelt je anders, een buitenbeentje, eenzaam, een geit aan een ketting en je hebt al snel de neiging je terug te trekken en jezelf buiten de groep te plaatsen
 • je bent creatief, hebt een rijke fantasie, schoonheid en kunst kunnen je diep beroeren
 • je leeft regels meer dan anderen na om afkeuring en commentaar te voorkomen, wat je het gevoel geeft erg braaf te zijn
 • je hebt een hekel aan alles wat moet en kunt en wilt niet in de pas lopen
 • je hebt meer dan de mensen om je heen behoefte aan bezinning, schoonheid en diepgang
 • een paar uur winkelen is slopend voor je
 • je bent uitgeput na sociaal contact in een hectische omgeving en in contact met andere mensen voel je je energie weglekken

Test je hoogsensitiviteit

Met de veelgebruikte zelftest van Elaine Aron kun je testen of je zelf misschien hoogsensitief bent. Het is geen wetenschappelijke test, maar hij geeft zeker een goede indicatie over je mate van gevoeligheid (en daarmee, hoeveel last je daarvan kunt ondervinden).

Voor iedere “ja” geef je jezelf 1 punt. Tel de punten bij elkaar op en kijk bij de puntentelling in hoeverre jij eigenschappen van een HSP’er bezit.

 1. Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
 2. Ik word beïnvloed door stemmingen van anderen.
 3. Ik ben nogal gevoelig voor pijn.
 4. Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken op een plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.
 5. Ik ben gevoelig voor de effecten van cafeïne.
 6. Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.
 7. Ik heb een rijke complexe innerlijke belevingswereld.
 8. Ik voel mij niet op mijn gemak bij harde geluiden.
 9. Ik kan diep ontroerd raken door kunst of muziek.
 10. Ik ben consciëntieus (wil dingen volgens mijn geweten doen).
 11. Ik schrik gemakkelijk.
 12. Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.
 13. Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.
 14. Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
 15. Ik kijk uit principe niet naar geweldadige films of tv-shows.
 16. Ik voel me ongemakkelijk als er om mij heen veel gebeurt.
 17. Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk.
 18. Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en geniet daarvan.
 19. Het vermijden van situaties die me van streek maken heeft bij mij een hoge prioriteit.
 20. Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.
 21. Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen.
 22. Als ik erge honger heb heeft dat sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur.
 23. Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.

0-7 punten

Je bent waarschijnlijk geen HSP’er. Hoewel dat niet met zekerheid te zeggen is. Want als er bijvoorbeeld twee items heel erg waar zijn voor jou, kan het zijn dat je wel hoogsensitief bent.

8-14 punten

Er zijn verschillende gradaties in sensitiviteit. Je bent waarschijnlijk wel sensitief maar mogelijk niet hoogsensitief. Dat kan een groot voordeel zijn omdat je wel veel dingen aan kan voelen, maar niet de problemen hebt die hoogsensitieven hebben.

15-23 punten

Je bent heel waarschijnlijk hoogsensitief (HSP’er). Je bent gevoeliger voor nuanceverschillen dan de meeste andere mensen. Het kan nut hebben om een boek te lezen over hoogsensitiviteit of kennis te maken met andere HSP’ers. Het kan zijn dat je heel veel herkent en je daardoor iets bewuster wordt van deze eigenschap.

Hulp nodig?

Heb je last van je hoogsensitiviteit en lukt het je niet alleen om daar goede oplossingen voor te vinden en je hoogsensitiviteit juist als kracht in te zetten? In een e-mailcoachingstraject van een week kun je grote stappen maken.

 

Comment Section

1 reactie op “Wat is hoogsensitiviteit?

Plaats een reactie


*