In schrijfsels

Om me heen zie ik stress en paniek, nu wat wij voor lief namen ineens niet meer zo vanzelfsprekend is. De afgelopen maand staat alles waarvan wij hadden aangenomen dat het er altijd zou zijn te schudden op zijn grondvesten. Gezondheid, contact met andere mensen, erop uit trekken, een terrasje pakken en winkelen. Zelfs de mogelijkheid om toiletpapier te kopen is niet meer vanzelfsprekend.

Hoe sta jij op dit moment het leven? Wat is er weggevallen dat voor jou vanzelfsprekend was? Weet jij waar bij jou de schoen wringt en wat je er op dit moment aan zou kunnen doen? Of kun je wel wat hulp gebruiken om dat in beeld te brengen?

Ik reik je met dit schrijfsel een manier aan om op een eenvoudige manier in 6 stappen helder te maken wat je concreet en direct kunt doen om een prettiger leven te krijgen, met wat er wèl mogelijk is. Ondanks alle veranderingen waarmee we buiten onze invloed om worden geconfronteerd.

1. Hoe is het nu?

Vergelijk je leven met een taart, bestaande uit 6 gelijke punten. Iedere punt staat voor een van de gebieden in je leven:

  • gezondheid
  • sociale contacten
  • persoonlijke ontwikkeling
  • financiën
  • gezin/relatie
  • werk/carrière/doel in je leven

Uitgedrukt in een percentage van 0 tot 100, hoe is het op dit moment gesteld met elk gebied in je leven? Vul dat in op de eerste taart.

als niets meer vanzelfsprekend is

2. Hoe tevreden ben je nu?

We gaan naar de tweede taart. Hoe tevreden ben je per levensgebied over je huidige situatie? Vul ook hier weer percentages in van 0 tot 100.

als niets meer vanzelfsprekend is

3. Vergelijk

Als je nu per levensgebied de percentages op de twee taarten vergelijkt, op welke levensgebieden zie je dan de grootste verschillen tussen hoe het is en hoe tevreden je daarover bent?
Dat zijn de gebieden waarop verbetering gewenst is en waarmee je je leven aangenamer kunt maken.

4. Wat kun je doen of laten?

Maak 3 kolommen. In de eerste kolom schrijf je de 6 levensgebieden op. Daarna schrijf je in de 2e kolom achter elk gebied waarop je verbetering wilt , welke activiteiten je meer kunt doen. Tenslotte schrijf je in de 3e kolom op wat je minder zou kunnen doen.

5. Even doordenken

Vervolgens gaan we in op wat we hier in de tabel zien:

  • Is er iets wat je opvalt in deze tabel?
  • Wat is de reden dat jij vindt dat je op deze gebieden meer of minder zou kunnen doen? En voor wie vindt je dat, is het voor jezelf of voor een ander?
  • Als jij dat wat je anders zou kunnen doen, ook anders zou willen doen, wat heb je daar dan voor nodig?
  • Wat houd je tegen om te veranderen wat je zou willen veranderen?

6. Actie!

Tenslotte trek je je conclusies uit de inzichten die je nu hebt gekregen. Wat zijn de dingen die je gaat veranderen om een prettiger leven te krijgen? En wanneer ga je dat doen? Maak een zo concreet mogelijk plan.

Kun je wel wat hulp gebruiken?

Je kunt deze test op ieder moment opnieuw doen, ook als je leven niet zo staat te schudden op zijn grondvesten. Nagaan wat je kunt doen om een nòg prettiger leven te krijgen kan altijd.

Heb je liever professionele begeleiding of kom je er zelf niet goed uit? Ik help je graag verder. Kijk voor de mogelijkheden verder op mijn website.

Lockdown of niet, e-mailcoaching is in ieder geval mogelijk (zolang het internet werkt, ook zoiets wat we inmiddels vanzelfsprekend zijn gaan vinden).

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

tegenbewegingophokplicht