Page content

article content

Tevredener over je leven in 6 eenvoudige stappen

Hoe tevreden ben jij over je leven? Weet jij precies waar de schoen wringt en wat je zou kunnen doen? Of kun je wel wat hulp gebruiken om dat in beeld te brengen?Hoe tevreden ben jij over je leven? Weet jij precies waar de schoen wringt en wat je zou kunnen doen? Of kun je wel wat hulp gebruiken om dat in beeld te brengen?
Ik reik je met dit schrijfsel een manier aan om op een eenvoudige manier in 6 stappen helder te maken wat je concreet en direct kunt doen om meer tevredenheid over je leven te krijgen. Hoe leuk is dat? Doe je mee?

1. Hoe is het nu?

Vergelijk je leven met een taart, bestaande uit 6 gelijke punten. Iedere punt staat voor een van de gebieden in je leven: • gezondheid• sociale contacten• persoonlijke ontwikkeling• financiën• gezin/relatie• werk/carrière/doel in je leven
Uitgedrukt in een percentage van 0 tot 100, hoe is het op dit moment gesteld met elk gebied in je leven? Vul dat in op de eerste taart.

2. Hoe tevreden ben je nu?

We gaan naar de tweede taart. Hoe tevreden ben je per levensgebied over je huidige situatie? Vul ook hier weer percentages in van 0 tot 100.

3. Vergelijk

Als je nu per levensgebied de percentages op de twee taarten vergelijkt, op welke levensgebieden zie je dan de grootste verschillen tussen hoe het is en hoe tevreden je daarover bent?
Dat zijn de gebieden waarop verbetering gewenst is. Daarmee kun je je leven aangenamer maken.
(Stel nu – wat zeker mogelijk is – dat er geen verschillen zijn tussen de percentages die je per levensgebied hebt aangegeven. Dan ben je al een supertevreden mens. Gefeliciteerd! Je kunt nu stoppen met deze test en heerlijk tevreden gaan zitten zijn! Voor wie nog niet zo tevreden is, ga ik nog een stapje verder…)

4. Wat kun je doen of laten?

Schrijf nu achter elk gebied waarop je verbetering wilt, welke activiteiten je meer en welke je minder zou kunnen doen.
Verbetergebied Wat kan ik meer doen? Wat kan ik minder doen?gezondheid sociale contacten persoonlijke ontwikkeling financiën gezin/relatie werk/carrière/doel in je leven

5. Even doordenken

Vervolgens gaan we in op wat we hier in de tabel zien:• Is er iets wat je opvalt in deze tabel?• Wat is de reden dat jij vindt dat je op deze gebieden meer of minder zou kunnen doen? En voor wie vindt je dat, is het voor jezelf of voor een ander? • Als jij dat wat je anders zou kunnen doen, ook anders zou willen doen, wat heb je daar dan voor nodig?• Wat houd je tegen om te veranderen wat je zou willen veranderen?

6. Actie!

Tenslotte trek je je conclusies uit de inzichten die je nu hebt gekregen. Wat zijn de dingen die je gaat veranderen om meer tevredenheid in je leven te krijgen? En wanneer ga je dat doen? Maak een zo concreet mogelijk plan.

Kun je wel wat hulp gebruiken?

Je kunt deze test op ieder moment opnieuw doen. Even nagaan wat je kunt doen om een nòg tevredener mens te worden. Vind je het prettiger om professionele begeleiding te hebben of kom je er zelf niet goed uit? Ik help je graag verder. Kijk voor de mogelijkheden op de website van e-mailcoaching.nl.

Comment Section

0 reacties op “Tevredener over je leven in 6 eenvoudige stappen

Plaats een reactie


*