In schrijfsels

Ik ben introvert. Vaak krijg ik te horen dat mensen de rust die ik uitstraal zo prettig vinden. Verder dat ik goed kan luisteren en dat men zich in een gesprek met mij gehoord voelt. Tenslotte valt het mensen op dat ik niet terugdeins voor een uitdaging: ik zet mijn tanden erin, zoek uit wat nodig is en krijg dingen voor elkaar.

Wat ik hier noem zijn typische positieve kenmerken die horen bij mijn introverte natuur.

Introvert of extravert

Niemand is volledig introvert of volledig extravert, maar de ene persoon is introverter dan de andere. Het verschil tussen introvert en extravert zit hem in de manier waarop je energie krijgt, hoe je jezelf oplaadt. Extraverte mensen hebben de neiging naar mensen toe te bewegen. Zij laden op in gezelschap. Introverte mensen hebben de neiging zich van mensen af te bewegen. Zij krijgen energie van op zichzelf zijn. Beide vormen hebben hun goede kanten en hun tekortkomingen.

Introvert of hoogsensitief

Veel hoogsensitieve mensen zijn introvert, maar dat zijn ze zeker niet allemaal. Hoewel er veel overeenkomsten zijn in de voorkeuren, is introvert zeker niet hetzelfde als hoogsensitief. Introvert is ook niet hetzelfde als verlegen. Verlegen zijn gaat om bang zijn voor een oordeel. Bij hoogsensitiviteit gaat het om de mate van prikkelgevoeligheid.

Kenmerken van introverte mensen

 • Doorgaans zijn zij rustige mensen. Ze zijn graag op zichzelf, of met een persoon die hen na staat. Zij voelen zich in onbekend gezelschap niet gauw thuis. Ze raken snel overweldigd.
 • In een rustige omgeving kunnen zij zich gemakkelijk concentreren. Hun beste werk ontstaat als ze alleen zijn. In een roerige omgeving vinden zij het moeilijk om zich te blijven focussen. Ze haken dan al snel af en trekken zich terug in zichzelf.
 • Introverte mensen richten zich op hun rijke innerlijke belevingswereld en verwerken in stilte en op een diep niveau hun ideeën, gedachten en gevoelens. Hun brein heeft weinig externe stimulatie nodig. In de stilte vinden zij ruimte voor fantasie en creativiteit en daar ontstaan veel goede ideeën.
 • In contacten met anderen genieten introverte mensen vooral van één-op-één gesprekken, met diepgang en over onderwerpen die ze nauw aan het hart liggen, want van oppervlakkigheid houden ze niet. Ze vinden dat dat een barrière opwerpt voor werkelijke verbinding. Wat ze zeggen, snijdt hout. Op feestjes, bijeenkomsten en in groepen voelen zij zich vaak een buitenstaander. Ze praten liever met bekenden, dan dat ze nieuwe contacten maken. Introverten hebben een bloedhekel aan netwerken. Ze voelen zich uitgeput als ze te veel onder mensen zijn geweest. De buitenwereld kost hen veel energie. Ze kunnen – gedoseerd en gekaderd – heel sociaal zijn of lekker uit hun dak gaan. Maar ze hebben altijd een balans nodig tussen sociale activiteiten en recupereren terwijl ze alleen zijn.
 • Introverte mensen kunnen goed luisteren en zich inleven in de gevoelens van een ander. Ze staan open voor vragen en problemen van anderen en proberen de ander echt te begrijpen. Mensen voelen zich bij hen gehoord en op hun gemak. Ze vervullen vaak de rol van adviseur.
 • Ze hebben de behoefte eerst na te denken. Pas als ze hun gedachten intern geordend hebben laten ze van zich horen. Wat ze zeggen is doordacht. In gesprekken hebben ze vaak moeite om hun emoties te tonen zonder hun zelfbeheersing te verliezen.
 • Introverten houden van observeren, beschouwen, reflecteren en analyseren. Ze kunnen hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Introverten merken details op die anderen missen en kunnen uitstekend situaties overzien. Ze nemen weloverwogen beslissingen en laten zich daarbij niet snel door anderen beïnvloeden. Veel introverten communiceren schriftelijk veel beter dan mondeling.
 • Ze bereiden zich graag grondig voor en gaan op zoek naar informatie. Van improviseren wordt een introvert iemand al snel zenuwachtig.
 • Wie introvert is heeft weinig behoefte aan spanning, risico’s nemen en onverwachte zaken.
 • Introverte pubers hebben als gevolg van de eisen van hun op groepen en samenwerking gerichte omgeving vaak een negatief zelfbeeld en zijn sociaal onhandig. Diepgang en gevoeligheid is not done in hun omgeving.
 • Introverten zijn in staat zich ergens in vast te bijten. Het zijn doorzetters. Zo bereiken ze geweldige resultaten. Als zij hun passie hebben gevonden, kunnen ze daar helemaal voor gaan. Ze houden van werk waar ze zich in kunnen storten zonder gestoord te worden. Ze ontwikkelen zich graag als expert. Het liefst houden ze zich met één ding tegelijk bezig. Ze houden er niet van hun werk te laten zien of te bespreken met anderen voordat het af is.
 • Introverte leiders staan open voor voorstellen van werknemers en weten daar goed gebruik van te maken.
 • Introverte onderhandelaars weten de drijfveren te achterhalen van de ander en kunnen creatieve oplossingen bedenken, waardoor iedereen tevreden is.
 • Wie introvert is geeft weinig om rijkdom, bekendheid en status.
 • Ze zijn bedachtzaam en denken veel na over zichzelf.
 • Introverte mensen houden van boeken en films die hen aan het denken zetten.
 • Ze wonen liever lezingen bij dan workshops.
 • Ze gruwen van voorstellingen waarbij ze het risico lopen dat ze onvoorbereid gevraagd worden mee te doen.
 • Doorgaans zijn introverte mensen vriendelijk, mild en zachtaardig.
 • Ze houden niet van conflicten.
 • Ze verkiezen kwaliteit boven kwantiteit.
 • Vaak voorkomende kwaliteiten van introverte mensen zijn: integer, bescheiden, geduldig, zorgvuldig, gedisciplineerd, toegewijd en loyaal.

De problemen van introvert zijn

De samenwerkingsgerichte maatschappij waarin wij leven ziet extraverte kwaliteiten als ideaal. Het valt dan ook vaak niet mee voor introverte mensen om zich in onze maatschappij staande te houden. Veel introverten gedragen zich extravert, omdat ze denken dat dat zo hoort of omdat ze erbij willen horen. Prima om eens iets anders te proberen, daar groei je van. Maar bewaak je balans dan extra goed en las voldoende herstelmomenten in om op te laden, want je doet jezelf al snel geweld aan als je anders doet dan je in werkelijkheid bent.
Het gaat bij introvert zijn niet om aangeleerd gedrag, maar om je aard. En de aard van het beestje kun je nu eenmaal niet veranderen. Verloochen je je aard, dan raak je al snel opgebrand.

Omgaan met introvert zijn

Zie je aard liever als een gave. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, hebben introverte mensen veel waardevolle kwaliteiten, waarmee ze in staat zijn om topprestaties te leveren. Het is toch zonde om de wereld die kwaliteiten te onthouden? Accepteer dat je introvert bent. Wees er trots op en maak er gebruik van. Kies activiteiten die bij je passen. Vertrouw op je gevoel en draag je ideeën op je eigen manier – met stille vasthoudendheid – krachtig uit.

Inspirerende Ted-talk over introvert zijn

Deze inspirerende Ted-talk van Susan Cain over introvert zijn wil ik je niet onthouden:

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig om te ontdekken wat jij kunt gaan doen om je introverte kwaliteiten te gebruiken? Een e-mailcoachingstraject van een week is doorgaans voldoende om je op het spoor te zetten, zodat je zelf weer verder kunt.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search