E-mailcoaching.nl | Logo

Disclaimer & privacy statement

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit E-mailcoaching.nl aansprakelijkheid uit voor onjuistheid of onvolledigheid van de informatie en voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek aan deze website.

E-mailcoaching.nl mag de webpagina naar eigen inzichten op ieder door E-mailcoaching.nl's gewenst moment (laten) veranderen of beƫindigen, met of zonder voorafgaande waarschuwing. E-mailcoaching.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beƫindiging.

E-mailcoaching.nl wijst iedere aansprakelijkheid af voor websites waarnaar op deze website verwezen wordt. Indien een eigenaar van een website bezwaar maakt tegen een in deze website opgenomen link naar zijn website zal E-mailcoaching.nl de bewuste link verwijderen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en-of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. 


Privacy statement

Op het moment dat u uw naam en/of contactgegevens achterlaat door middel van de contact- of aanvraagformulieren, stemt u er mee in dat uw gegevens op de e-maillijst geplaatst worden en kunt u zakelijke e-mails van E-mailcoaching verwachten. Van deze e-mails kunt u zich te allen tijde weer afmelden door dit in reply op een e-mail te laten weten.


Uw naam en/of contactgegevens zullen niet worden doorverkocht aan derden.


Indien iemand bezwaar maakt tegen een foto die op deze website is geplaatst en waarop hij / zij ongewenst is afgebeeld zal E-mailcoaching.nl de bewuste foto verwijderen.


Voor alle opdrachten aan E-mailcoaching.nl worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt.

Deze gegevens, waaronder de e-mailwisseling van een coachtraject, worden, nadat de termijn voor het indienen van een klacht is verstreken en geen klacht is ingediend, tot maximaal 1 jaar na het einde van het coachtraject geanonimiseerd digitaal bewaard voor studiedoeleinden en aansluitend vernietigd. 

In het geval dat een klacht is ingediend, zullen de gegevens, waaronder de mailwisseling, worden bewaard tot de klacht is afgehandeld, vervolgens na anonimisering tot maximaal 1 jaar na het einde van het coachtraject digitaal bewaard worden voor studiedoeleinden en aansluitend worden vernietigd.


Doorklikken op deze pagina houdt aanvaarding van de disclaimer en het privacy statement in.