Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit E-mailcoaching.nl aansprakelijkheid uit voor onjuistheid of onvolledigheid van de informatie en voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek aan deze website.

E-mailcoaching.nl mag de webpagina naar eigen inzichten op ieder door E-mailcoaching.nl’s gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande waarschuwing. E-mailcoaching.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Indien iemand bezwaar maakt tegen een foto die op deze website is geplaatst en waarop hij / zij ongewenst is afgebeeld zal E-mailcoaching.nl de bewuste foto verwijderen.

E-mailcoaching.nl wijst iedere aansprakelijkheid af voor websites waarnaar op deze website verwezen wordt. Indien een eigenaar van een website bezwaar maakt tegen een in deze website opgenomen link naar zijn website zal E-mailcoaching.nl de bewuste link verwijderen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en-of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Websitebezoekers zijn verantwoordelijk voor al hetgeen zij vanuit de webpagina verzenden.

Doorklikken op deze website houdt aanvaarding van deze disclaimer in.

Start typing and press Enter to search